Thiệu Khánh Center

    Thiệu Khánh Center là khu đô thị đẳng cấp ven sông Mã. Dự án được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, nâng cao môi trường sống dân cư. Phía Bắc giáp tỉnh lộ 502, phía Nam và Đông giáp đất nông nghiệp, phía Tây giáp đường liên xã.

    Danh mục: